Vuoden 2021 talousarvio ryhmäpuheenvuoro

8.12.2020 Valtuustoryhmän puheenvuoro 2021 talousarvio
Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, kokouksen seuraajat
Tämä vuosi on mullistanut koko maailmaa, Suomea ja myös Lapinlahtea koronan muodossa. Asiantuntijoiden mukaan ns. normaaliin päiväjärjestykseen voidaan aikaisintaan palata ensi kesänä. Ensi vuotta suunniteltaessa tämä on siis otettava huomioon.
Valtio on tukenut poikkeuksellisesti kuntia ja myös Lapinlahtea tänä vuonna. Korona kulujen osalta tämä onkin ollut tärkeää, koska kuluja on tullut huomattavan paljon aktiivisesta testaamisesta, suojautumisesta ja palvelurakenteiden uudelleen järjestämisistä sotepuolella. Tämä on tuonut myös hyvää tulosta Lapinlahdella niin koronan torjunnassa kuin taloudellisestikin ja olemme samalla löytäneet uusia tapoja sekä ideoita palveluiden tuottamiseksi.
Kiitos tästä kuuluu koko kunnan organisaatiolle ja henkilöstölle! Terveydenhuoltopuolella myös Varpaisjärven terveysasema on osoittautunut enemmän kuin tarpeelliseksi.
Kuten kunnanjohtajan katsauksesta voimme lukea, uusia velvoitteita on kunnille tulossa. Esimerkkeinä näistä oppivelvollisuuden laajeneminen sekä hoitajamitoitus, eikä näiden kompensaatiosta valtiolta ole mitään varmaa tietoa.
Sairaspoissaolot ovat tippuneet 25% mikä on huikea hieno asia! Tässä olimme parempia kuin esim. naapurikuntamme. Se onko tämä pysyvä suuntaus vai koronasta johtuvaa, näyttävät tulevat vuodet. Työtä henkilöstön hyvinvoinnin eteen on kuitenkin jatkettava aktiivisesti ja herkällä korvalla kenttää kuunnellen.
Vanhuspuoli on ollut henkilöstön jaksamisen osalta äärirajoilla johtuen suurimmalta osalta rekrytoinnin vaikeudesta. Suunnitelmia tilanteen korjaamiseksi on. Toimilla on kuitenkin kiire, koska riskinä on sairaslomien kasvun lisäksi myös alalta pako muihin töihin!
Osa helpotusta haetaan tilanteeseen palveluseteli kokeilulla. Tämä luo työmahdollisuuksia kunnan omille yrittäjille, joka toivottavasti näkyy menojen lisäksi myös tuloina kunnalle.
Maakunta/sote uudistus on edelleen mukana suunnitelmia muovaamassa. Palveluverkkoa rakennetaan sitä silmällä pitäen mutta kuten edellisestä esimerkistä voimme päätellä, sotepuolta pyritään nyt muutenkin aktiivisesti kehittämään ja moniammatillista yhteistyötä laajentamaan, jotta saisimme mahdollisimman ajoissa palvelujen piiriin sitä tarvitsevat ihmiset ennen kuin he tarvitsevatkin raskaampia toimia.
Sivistyspuolella positiivista on nyt seuraavan kolmen vuoden aikana kaikille peruskoululaisille hankittavat henkilökohtaiset tabletit/kannettavat tietokoneet. Myös koronasta koulupuoli selviytyi pääasiassa hienosti mutta haasteet tukea tarvitsevien oppilaiden osalta eivät ole vähentyneet.
Meillä on perinteisesti haettu paljon hankerahoituksia ja saatu niillä järjestettyä erilaisia tukitoimia oppilaille sekä nuorille mutta olemmeko varautuneet riittävästi siihen, jos rahahanat ehtyvätkin?
Haasteita tuleville vuosille on mutta ne ovat tarkoitettu voitettaviksi. Suunnitelmallisuudella ja varautumisella on tässä elintärkeä rooli. Myös yhteistyö kuvioiden ylläpito ja rakentaminen, luo meille uusia mahdollisuuksia palvelujen tuotantoon.
Priorisointi, fokus siitä, mikä on oikeasti tärkeää kuntaa sekä kuntalaisia hyödyttäen suhteessa kuluihin, on oltava kaiken ytimessä!
Lopuksi kaksi muutosesitystä talousarvioon:
1. esitämme, että Varpaisjärven terveysasema on auki kesän 2021 arkipäivisin, viitenä päivänä viikossa. Tämän kustannusvaikutus on n. 50 000e.
2. Talousarviokirjassa sanotaan: “Varpaisjärven alueen nuorisotoiminnan turvaaminen riittävällä henkilöstöresurssi määrällä” (s. 57) Jotta tämä toiminta pystytään turvaamaan, teemme muutosesityksen, että Varpaisjärven alueen nuorisotoiminnan henkilöstöresurssiin lisätään 50 %:n työpanos, kustannusvaikutukseltaan n. 20 000 €.
Lapinlahden Perussuomalaiset toivottavat kaikille kuntalaisille ja kunnan työntekijöille Hyvää joulua ja Onnellista Uutta Vuotta.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa