Läheisyys lämmittää kaikenikäisiä

Ikääntyneiden rooli yhteiskunnassamme on yhä merkittävämpi. Ikääntynyt ei ole rasite, jota siirretään taloudellisin perustein, vaan kunnioitusta ja arvostusta ansaitseva ihminen. Hoivan tulee olla riittävää ja inhimillistä eikä se saa passivoida ihmistä turhaan.
Hoitajamitoitusten on tarkoitus varmistaa, että jokaisessa yksikössä on juuri sinne sopiva ja tarvittava hoitajamäärä – muistettava et kunnissa on mahdollista päättää tapauskohtaisesti eri laitoksiin sopivat ja riittävät mitoutukset .
Kuten muillakin sektoreilla, kannatan lähipalveluita myös ikääntyneiden kohdalla. Myös omaishoitajien asemaa on edelleen syytä parantaa. Kuntapäättäjillä on vastuu ja velvollisuus huolehtia siitä, että omaishoitajista pidetään huolta nyt ja jatkosakin.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa