10.11.2020 valtuustoryhmän puheenvuoro

Valtuusto 10.11 ryhmäpuheenvuoro v.2021 tuloveroprosentiksi:
Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut
Nyt käsiteltävä pykälä, tuloveroprosentti vuodelle 2021, sai minut pohtimaan tarkemmin, mihin ja miten me käytämme kunnassa verotuloja.
Kunnilla on olemassa lakisääteiset ydintehtävät sekä muita tehtäviä , joiden tarpeesta ja rahoituksesta me valtuutetut viime kädessä päätämme.
Kuten kaikki tiedämme, on Lapinlahden kunnan kokonaistaloudellinen tilanne ollut jo vuosia kireä, ikään kuin nuoralla kävelyä; taitoa ja kykyä on, mutta yllättäviin menoihin, suurempiin kehittämisiin sekä investointeihin liikkumavara on todella kapea.
Kuluneen vuoden koronakurimuksessa on valtion avustusten nousu tullut todella tarpeeseen mutta se ei ole poistanut tarvetta pitemmällä ajan jaksolla tarkastella , mihin meillä on oikeasti varaa.
Rahojen niukkuuden ymmärtää parhaiten lautakunta tasolla, kun yksittäisten tuhansien eurojen osalta tuskaillaan budjettia laadittaessa.
Kunnanhallitus antaa raamin ja siihen täytyisi päästä jolloin joudumme oikeasti pohtimaan, mitkä ovat niitä ydintehtäviä, mikä ei halvaannuta toimintaa, mikä on tärkeää kehittämisen kannalta ja mitkä ovat arvovalintojasi rahavirtaa suunnattaessa.
Olen miettinyt ovatko tässä taloudellisessa tilanteessa esimerkiksi GP-kisat tai ensilumenladun lumen teko näitä ydintehtäviä?
Mitä voisimme saada niillä rahoilla suunnattuna esim. nuorisopuolelle, kouluihin tai vanhusten hoitoon?
Latua on puolustettu sen liikuntaa lisäävällä vaikutuksella, jopa kenties lonkkamurtumien estämisellä vanhuksilla. En usko niillä muutamilla viikoilla, joka eroa on ollut ladulle lumettamisella/ luonnon lumen satamisella, oikeasti olevan merkitystä käyttäjien kunnolle tai kaatumisille.
Panos / tuottosuhde rahoille on siis mielestäni kovin huono.
Enemmän näen hyötyä muutaman tuhat euroa kustantaneella aloitteellamme jakaa liukuesteet kaikille vanhuksille.
Olen urheiluhullu pahimmasta päästä ja koen ilmaiset liikuntahallimme ja urheilupaikat todella tärkeinä ja myös imagoa positiivisesti nostavana, mutta nämä pienet purot luovat isoja virtoja. Ladulle lumettamisen näen sen sijaan järkevänä, koska meillä on laitteet siihen ja ei ole taas syytä n pitää niitä tyhjän panttina.
Tiedän myös tulevien vuosien tuovan tarkastelua meidän kouluverkollemme sekä palvelurakenteelle, johtuen vähenevistä lapsista sekä ikääntyvästä väestöstä mutta siinäkin on syytä pitää jäitä hatussa. Se mikä näyttää paperilta selvältä, voi lopulta käytännössä heittää yllättäviä kulueriä toisessa tai jopa kolmannessa paikassa eteen.
Olen tyytyväisinä laittanut merkille, kuinka aktiivisesti kuntalaiset ovat aloitteiden kautta alkaneet vaikuttaa.
Ja usein aloitteet ovat tuoneet myös ihan konkreettisia tuloksia ja muutoksia parempaan. Varsinkin nuoret ovat aktivoituneet ja se luo myös pohjaa kiinnostukselle kunnallisesta päätöksen teosta heille. Tästä kiitos meidän Nuorisofoorumilaiset ja heidän ohjaajansa, siellä olen forumin kummina nähnyt sen innon ja kiinnostuksen , heitä itseään koskeviin asioihin halutaan vaikuttaa.
Tällöin kuntalaiset myös kokevat saavansa veroeuroilleen vastinetta.
Isommassa kuvassa huomion arvoista on kunnan panostaminen koulutukseen ja poissaolojen vähentämiseen sekä työn viihtyvyyteen että työurien jatkumiseen.
Iso laiva kääntyy hitaasti mutta tahtotilan ollessa yhteinen ja kaikkien siihen sitoutuessa, tuloksiakin tulee varmasti.
Tulevien vuosien haasteena ovat veronmaksukykyisten kuntalaisten pitäminen ja saaminen kuntaan.
Kaikki päättäjät varmasti haluavat parasta kunnalle ja kuntalaisille mutta tiet siihen pääsyyn sekä arvovalinnat ovat erilaisia.
Lapinlahden perussuomalaiset kannattaa kunnanhallituksen esitystä vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 21,25%.
Valtuustoryhmän pj. Pave Hirvonen

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa